mijn werkwijze

Intakegesprek

Bij aanmelding voeren we eerst een intakegesprek. Daaruit kan blijken dat een uitgebreid onderzoek nodig is, of (bij kinderen) een spelobservatie. Verder wordt duidelijk wat er aan de hand is en welke soort hulp het beste zal zijn. Op basis daarvan geef ik advies .
In de eerste gesprekken zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf, uw situatie en uw verleden. Op grond daarvan stel ik in overleg met u een behandelingsplan op, met daarin vermeld de te bereiken doelen en de werkwijze. In mijn praktijk doe ik zowel individuele therapie als systeemtherapie met kinderen en jeugd, volwassenen en gezinnen.
 

Duur van de behandeling

Deze is zelden goed van tevoren te voorspellen. Over het algemeen varieert de duur van enkele maanden tot een jaar. In de beginperiode vinden de sessies éénmaal per week op dezelfde dag en tijd plaats. We evalueren regelmatig om daarna samen de balans op te maken en de voortgang te bespreken.
 

Website design |
Zeevonk grafisch ontwerp | fotografie
Realisatie | AlexxDesign