praktische informatie

Vergoeding in de vrijgevestigde praktijk

Psychologische hulp voor jeugdigen tot 18 jaar wordt vanaf januari 2015 vergoed door de gemeente waar u en uw kind woonachtig is/zijn (wet WMO; transitie jeugdzorg). Zie voor meer informatie:
http://www.zzpjeugdggzhaaglanden.nl/

Voor volwassenen wordt de behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De vergoeding gaat niet per gesprek maar per behandeling (DBC). Het gaat hierbij om de tijd van uw totale behandeling. Deze tijd bestaat uit een direct contact (zoals een bezoek, een afspraak op de praktijk, een telefonisch contact) en uit indirecte tijd die aan u wordt besteed, zoals bijvoorbeeld overleg met uw verwijzer of met uw andere behandelaars of het maken van een verslag en/of het regelen van administratieve zaken rondom uw behandeling. Aan het eind van de behandeling ontvangt u of uw zorgverzekeraar een DBC-nota. Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door uw  zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen U heeft wel een verwijzing nodig van de (huis)arts. 

Bij uw eerste afspraak dient u de volgende informatie bij u te hebben:
- de verwijsbrief met verwijzing voor S(pecialistische)GGZ van uw arts
- verzekeringspasje
- uw BSN nummer
- rijbewijs, paspoort of identiteitskaart

Afspraak afzeggen

Wanneer u minder dan 24 uur tevoren een individuele afspraak afzegt, wordt €75,- in rekening gebracht.

Effectmeting met ROM

Via de mail zult u eens in de paar weken een invulformulier ontvangen met een aantal vragen waarop u de antwoorden kunt aanvinken. Deze metingen worden gebruikt om het effect van de behandeling in kaart te brengen. De zorgverzekeraar stelt de eis dat er op deze manier aan effectmeting wordt voldaan. U wordt verzocht om hieraan mee te werken.

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd is twee maanden. Wanneer de problematiek niet direct behandeling behoeft, noteer ik uw gegevens en neem ik contact met u op zodra ik weer nieuwe cliënten aanneem.
 

Dieren in de praktijk

In de praktijk lopen een hond en twee katten rond. Met name voor kinderen en pubers kan dit heel waardevol zijn. Maar voor mensen met allergie of angsten voor dieren kan dit een bezwaar zijn.

 

Sylvia Tempelman - Praktische informatie

 

 

visitatie-certificaat 

avg

http://sylviatempelman.nl/admin/upload.php?path=certificaat-avg

Website design |
Zeevonk grafisch ontwerp | fotografie
Realisatie | AlexxDesign