psychotherapie

Onverwerkte ervaringen

Onoplosbare psychische problemen hebben vaak iets te maken met onverwerkte (meestal onbewuste) ervaringen uit onze vroege jeugd. Zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen, kunnen die problemen zo groot worden, dat ze zich uiten in psychische en/of lichamelijke klachten of zelfs onaangepast gedrag. Het kan dan nodig zijn om tijdelijke hulp van buitenaf in te schakelen en samen te werken aan de oplossing. Met behulp van psychotherapie kan worden uitgezocht waar de problemen vandaan komen, wat er mis is gegaan en hoe de situatie kan worden veranderd.
 

Voor elke situatie een andere therapie

Psychotherapie is eigenlijk een verzamelnaam van allerlei soorten therapieën, die al naar gelang de situatie kunnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, gezins- en relatietherapie, experiëntiële psychotherapie, groepstherapie of psychoanalyse.
Daarbij kan tegelijkertijd gebruik worden gemaakt van beeldende technieken zoals speltherapie en symbooldrama.
Omdat niet ieder probleem op dezelfde manier kan worden aangepakt, maak ik gebruik van diverse methoden, zoals therapeutische gesprekken, speltherapie (voor kinderen tot ongeveer 11 jaar) en symbooldrama voor jongeren en volwassenen (geleide dagdroomtherapie).
 

Website design |
Zeevonk grafisch ontwerp | fotografie
Realisatie | AlexxDesign