Speltherapie

Een therapie in spelvorm, bedoeld voor jonge kinderen. Oudere kinderen en volwassenen kunnen vaak door praten hun problemen verwerken, maar voor jongere kinderen is dat meestal niet mogelijk. Vaak lukt het wel om in de vorm van spel emotionele en sociale problemen te verwerken. Wanneer ik een vertrouwensband heb opgebouwd met het kind, voelt het zich vrij en voldoende veilig om in zijn spel te laten zien waar het mee zit. Daardoor kan ik de belevingswereld van een getraumatiseerd of vastgelopen kind begrijpen. Door samen te spelen kunnen we storende invloeden ombuigen naar positieve ervaringen.

Theraplay

Een spelinterventie die erop gericht is de kwaliteit van het contact tussen kind en ouder/opvoeder te verbeteren. Het gaat uit van de aanname dat alle kinderen behoefte hebben aan basaal bevredigend en plezierig verlopend contact met de volwassenen die voor hen van belang zijn.
Theraplay

Ouderbegeleiding

Bent u onzeker over uw eigen functioneren als opvoeder? Maakt u zich zorgen om uw kind? Ontwikkelt uw kind zich anders dan gewenst? Dan kan het prettig zijn dat met iemand te bespreken. Er bestaat nou eenmaal geen opleiding voor het ouderschap. Adviesgesprekken kunnen een steuntje in de rug betekenen. Ouderbegeleiding is zinvol wanneer het kind in behandeling is.